Sprawdź ile z nami zarobisz

Kalkulacja dla przykładowego apartamentu.

1

9.579 PLN
0,08%
38.315 PLN
* Wyliczenia dotyczące prognozowanej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w wysokości 8% mają charakter wyłącznie reklamowy oraz poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia zostały oparte na następujących założeniach: średnia cena wynajmu lokalu 421 zł netto za dobę noclegową oraz 52% obłożenia w skali roku (tj. 190 dni), wysokość czynszu administracyjnego 18zł /m2 lokalu/miesiąc, media 12zł /m2 lokalu/miesiąc, koszty działalności turystycznej (obsługa gości, marketing) 45zł /m2 lokalu/miesiąc. Wyliczenia nie uwzględniają obowiązkowych kosztów ponoszonych przez właściciela lokalu w związku z prawem własności lokalu (podatek od nieruchomości, fundusz remontowy). Uzyskiwane dochody podlegają ponadto opodatkowaniu na zasadach określonych przepisami prawa. ** Przed podjęciem decyzji o powierzeniu apartamentu w zarządzanie, właściciel lokalu powinien we własnym zakresie dokładnie przeanalizować wszelkie aspekty związane z taką decyzją biznesową, mając na względzie fakt, iż uzyskanie określonych korzyści finansowych uzależnione jest od wielu czynników, takich jak: doświadczenie i marka operatora, w przypadku oferowania gwarancji zysku – rzeczywiste zabezpieczenie tej gwarancji, a ponadto w szczególności kwestie takie jak: koszty podatkowe, koszty utrzymania lokalu i nieruchomości, potencjalne wahania cen na rynku usług turystycznych, możliwość zmiany trendów wśród konsumentów, ryzyka związane z sezonowością branży turystycznej i wpływem czynników atmosferycznych, a nadto – w razie gdy zakup apartamentu był finansowany w drodze kredytu lub pożyczki – zmiany stóp procentowych, marży banku, itp. W wypadku braku możliwości samodzielnego rozpoznania przez właściciela apartamentu takich ryzyk i ich oceny przed podjęciem decyzji, sugerujemy kontakt z doradcą finansowym, prawnym lub specjalistą ds. rynku nieruchomości.

Podsumowanie

Podałeś zbyt mało danych aby wyliczyć cenę.