Luxurious Apartment

Luxurious Apartment
0

pozostało
w sprzedaży

Luxurious Apartment

W ofercie Baltin Sun znajdują się Apartamenty Premium, które powstaną w ramach kompleksu hotelowego i będą będą w pełni przygotowane do spełnienia restrykcyjnych kryteriów wynikających z kategoryzacji na poziomie pięciu gwiazdek. Kryteria te dotyczą zarówno najwyższego standardu wykończenia i wyposażenia, jak również instalacji przeciwpożarowej czy klimatyzacji. Apartamenty Premium sprzedawane są w jednorodnym stylu wykończenia, który niewątpliwie stanie się wizytówką hotelowej części inwestycji, a jego jednorodny charakter da wszystkim gościom pewność, że wybierając hotel Baltin Sun za każdym razem mogą oczekiwać tego samego poziomu.

Inwestując w Apartament Premium wybierają Państwo lokal użytkowy o własnej księdze wieczystej, z możliwością odsprzedaży w każdym momencie. Lokowanie pieniędzy w produkt luksusowy wpływa na bezpieczeństwo inwestycji, oczekiwanie wzrostu jej wartości w czasie oraz pewność, że pokoje te będą pełne gości przez cały rok. Decydując się na oferte w ramach typu Premium Suite, wybierają Państwo model stałej stopy zwrotu na poziomie 8%.

Oferta Premium Suite Model stałej stopy zwrotu Galeria Katalog wykończenia