W formie notarialnej lub zwykłej formie pisemnej. Wraz z podpisaniem umowy na zakup lokalu mają Państwo możliwość także do zawarcia z nami jako inwestorem umowy na wykończenie i wyposażenie lokalu. Wraz z umową przedwstępną mogą Państwo także podpisać umowę na obsługę operatorską Baltin, z zastrzeżeniem że zapisy umowy zaczynają obowiązywać z chwilą, gdy przekażą Państwo apartament operatorowi.