Wpłata kaucji w wysokości 20 000 zł powinna nastąpić w ciągu 3 dni od podpisania umowy rezerwacyjnej. Kaucja zalicza się następnie na poczet ceny.