Po podpisaniu umowy zachęcamy Państwa do wprowadzenia terminów dat płatności określonych w obu umowach do swoich kalendarzy osobistych, aby nie umknęło to Państwa pamięci. Umowy określają bowiem precyzyjnie kiedy powinni Państwo dokonywać wpłat poszczególnych kwot.