Przejdź do strony: Start
Przejdź do strony: O inwestycji
Przejdź do strony: Zalety lokalizacji
Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka
inwestycji

Typ obiektu

Hotel z częścią apartamentową

Apartamenty

362

Adres

Górna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Realizacja

Etap 1 -  2022-2023,  Etap 2 -  2024-2025,  Etap 3 - 2026-2027 rok

Powierzchnia usług hotelowych dostępnych dla gości

2 000 m2  w tym powierzchnia basenu i spa: 580  m2

Charakterystyka inwestycji2
Księga wieczysta

KO1L/00005766/7

Numery działek

400, 399/4 i 402/3 o łącznej powierzchni 1,0438 HA

Miejscowy plan

Teren objęty MPZP uchwalonym przez Radę Gminy Ustronia Morskiego Nr XIII/78/2007
z dnia 20.12.2007, w całości przeznaczony pod usługi turystyczne (obszar 44UT).  
W sąsiedztwie znajdują się tereny Lasów publicznych i prywatnych oraz zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

Decyzja o pozwoleniu na budowę

z 12 kwietnia 2021 roku, nr 214/2021 wydana przez Starostę Kołobrzeskiego

Projekt

Pracownia HMS, architekt wiodący Dariusz Herman

Przejdź do strony: Poznaj bliżej Bałtyk Sun
Przejdź do strony: Atrakcje
Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Premium Suite
Przejdź do strony: pokoje
Przejdź do strony: O inwestorze
Przejdź do strony: O inwestorze 2
Przejdź do strony: O inwestorze
Przejdź do strony: Kontakt