Przejdź do strony: Start
Przejdź do strony: O inwestycji
Przejdź do strony: Zalety lokalizacji
Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka
inwestycji

Typ obiektu

Hotel i apartamenty o standardzie pięciogwiazdkowym plus
ekskluzywna infrastruktura dodatkowa

Apartamenty

360

Adres

Górna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Realizacja

Etap I -  2021-2024,  Etap II -  2024-2026

Powierzchnia usług dodatkowych

2.000 m2 w tym powierzchnia basenu i spa: 580 m2

Charakterystyka inwestycji2
Księga wieczysta

KO1L/00005766/7

Numery działek

400, 399/4 i 402/3 o łącznej powierzchni 1,0438 ha

Miejscowy plan

Teren objęty MPZP uchwalonym przez Radę Gminy Ustronia Morskiego Nr XIII/78/2007
z dnia 20.12.2007, w całości przeznaczony pod usługi turystyczne (obszar 44 UT).  
W sąsiedztwie znajdują się tereny Lasów Państwowych oraz zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

Decyzja o pozwoleniu na budowę

z 12 kwietnia 2021 roku, nr 214/2021 wydana przez Starostę Kołobrzeskiego

Projekt

Pracownia HMS, architekci wiodący Dariusz Herman i Wojciech Subalski

Przejdź do strony: Poznaj bliżej Bałtyk Sun
Przejdź do strony: Atrakcje
Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Premium Suite
Przejdź do strony: pokoje
Przejdź do strony: O inwestorze
Przejdź do strony: O inwestorze 2
Przejdź do strony: O inwestorze
Przejdź do strony: Kontakt