Przejdź do strony: Start
Przejdź do strony: Co kupujesz
Przejdź do strony: procedura
zwrot VAT

Zwrot VAT

Każda z osób nabywających apartament, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie, jest uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT. Oznacza to, iż nabywając apartament, w rzeczywistości ponoszą Państwo jedynie jego koszt w wartości netto. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące możliwości odliczenia VAT.

Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT bez 
obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [dalej: „Ustawa VAT”], w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie opodatkowanych czynności najmu w niewielkiej skali nie musi wiązać się z obowiązkiem rejestrowania działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. W Państwa przypadku najem Apartamentu nie powinien się zatem łączyć z takim obowiązkiem.  

zwrot VAT

Jednocześnie wskazujemy, iż warunkiem uzyskania przez Państwa zwrotu VAT jest używanie przedmiotowych apartamentów w całości do wykonywania czynności opodatkowanych stawką podatkową VAT w wysokości 23% (najem), nie zaś na własne potrzeby. Wykorzystywanie apartamentu częściowo na własne potrzeby spowoduje obowiązek odrębnego określenia czynności, w stosunku do których prawo do odliczenia przysługuje oraz czynności, w stosunku do których brak prawa do odliczenia i przyporządkowania im odpowiednich kwot podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, co oznacza, iż nie byliby Państwo wówczas uprawnieni do odliczenia całego podatku VAT. W związku z powyższym dla celów odliczenia VAT rekomendujemy wykorzystanie apartamentu w całości na cele czynności opodatkowanych w postaci najmu. W celu pozyskania szczegółowych informacji temacie optymalizacji podatkowych, rekomendujemy kontakt z profesjonalnym dordacą. 

Procedura ubiegania się o zwrot VAT – krok po kroku

Pobierz PDF z informacją VAT

Przejdź do strony: finansowanie
Przejdź do strony: Atrakcyjne warunki kredytowania
Przejdź do strony: kontakt