Przejdź do strony: Start
Przejdź do strony: Co kupujesz
Jak wygląda procedura zakupu apartamentu?

Umowę rezerwacyjną możemy podpisać zdalnie lub osobiście. Jeśli są Państwo zdecydowani na zakup, ale nie mają możliwości przyjazdu do naszego biura, wystarczającą formą jest dla nas skan podpisanego dokumentu. Ostatecznym potwierdzeniem chęci zakupu z Państwa strony jest wpłata kaucji.

Wpłata kaucji w wysokości 20 000 zł powinna nastąpić w ciągu 3 dni od podpisania umowy rezerwacyjnej. Kaucja zalicza się następnie na poczet ceny.

W formie notarialnej lub zwykłej formie pisemnej. Wraz z podpisaniem umowy na zakup lokalu mają Państwo możliwość także do zawarcia z nami jako inwestorem umowy na wykończenie i wyposażenie lokalu. Wraz z umową przedwstępną mogą Państwo także podpisać umowę na zarządzanie apartamentem, z zastrzeżeniem że zapisy umowy zaczynają obowiązywać z chwilą, gdy przekażą Państwo apartament operatorowi.

Po podpisaniu umowy zachęcamy Państwa do wprowadzenia terminów dat płatności określonych w obu umowach do swoich kalendarzy osobistych, aby nie umknęło to Państwa pamięci. Umowy określają bowiem precyzyjnie kiedy powinni Państwo dokonywać wpłat poszczególnych kwot.

Wydanie Państwa apartamentu może nastąpić osobiście, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dzięki temu będą mogli Państwo sami ocenić efekty i na własne oczy zobaczyć swoją nową inwestycję w obiekcie Bałtyk Sun. Jeśli jednak nie zdołają Państwo przybyć do nas na na przekazanie lokalu, mogą Państwo wyznaczyć do tej czynności pełnomocnika. Po odebraniu apartamentu przekazują go Państwo w dyspozycję operatorowi.

Umowa przeniesienia własności to ostatni krok na drodze do Państwa inwestycji w apartament. Przeniesienie własności odbędzie się w obecności notariusza, w dogodnym dla Państwa terminie.

Przejdź do strony: zwrot VAT
Przejdź do strony: finansowanie
Przejdź do strony: Atrakcyjne warunki kredytowania
Przejdź do strony: kontakt